Login                               registracija
Korisničko ime:

Lozinka:
On line ponuda
Sadržaj korpe 0 proizvoda
 
Sektori
Nađite životinju po kodu
Unesite pročitani kod:


Gde se nalazimo

SUPERLAB
Milutina Milankovića 25
11070 Novi Beograd

 
STEROGLASS pošalji prijatelju štampa stranice

Kompanija STEROGLASS je jedna od vodećih firmi u domenu pro­izvodnje specifičnih laboratorijskih aparata u skladu sa internacionalnim regulativama i specifičnim zahtevima laboratorija.

Instrumenti, deo asortimana firme STEROGLASS, podležu strogim testovima kontrole u cilju obezbeđenja sigu­rnosti i efikasnosti instrumenata - tačnosti, reproduktivnosti i selektivnosti.

JON3 potenciometrijski stripping analizator je osetljiv analitički instrument sposoban da detektuje tragove toksičnih metala u različitim uzorcima i/ili kompleksnim matriksima (kao što su voda, hrana, hemikalije, farmaceutski proizvodi). Svi vodeni rastvori i rastvori sa niskim sadržajem organske materije (voda, vino, bistri napitci, sirće ...) se ispituju, brzo, direktnim merenjem potencijala.

 Klinički uzorci, hrana i slični tečni uzorci se prečišćavaju kroz katjonske ugljenične SPE kolone. Svi ostali uzorci se najčešće minera­lizuju ili prevode u lako rastvoran pepeo.

Princip određivanja je prevođenje jona metala u amalgam na površini grafitne radne elektrode elektrodepozicioniranjem, a potom u metalno stanje primenom dobro definisanog negativnog potencijala.

Pri radu se koriste tri elektrode: radna elektroda od staklasto-ugljeničnog grafita, Ag/AgCl referentna i Pt-elektroda.
Koristeći ovu analitičku tehniku moguće je izvesti simultanu analizu više metala u istoj ćeliji. Osim toga uzorak ne biva uništen tokom analize.

http://www.steroglass.it/