Login                               registracija
Korisničko ime:

Lozinka:
On line ponuda
Sadržaj korpe 0 proizvoda
 
Sektori
Nađite životinju po kodu
Unesite pročitani kod:


Gde se nalazimo

SUPERLAB
Milutina Milankovića 25
11070 Novi Beograd

 
PERKIN ELMER - SUPERLAB pošalji prijatelju štampa stranice

ZDRAVI LJUDI I ZDRAVIJA PLANETA
PerkinElmer je vodeća kompanija u svetu nauke čija istorija počinje od 30-ih godina prošlog veka. Duga i uspešna tradicija u naučnom napretku, operativna izvrsnost i kontinuirano širenje, osno­va je ka cilju – zdravijoj životnoj okolini. PerkinElmer je posvećen poboljšanju zdravlja i bezbednosti ljudi i njihovog okruženja. Angažovan u prevenciji bolesti, rizika zagađenja i podizanju ekološke svesti, tu je da predlaže naučna rešenja, razjašnjava pojmove, i isporučuje softver i usluge za ispunjenje i najkomplikovanijih zahteva u oblastima dija­gno­stike, očuvanja životne sredine i srodnih nauka, i različitih industrija. Verujući u timski rad, ali i značaj razvoja pojedinca, PerkinElmer se zalaže za poboljšanje kvaliteta života i životnog veka i jedan je od pionira u metodama procene prenatalnih rizika i razvoju stem ćelijskih metoda. U preko 150 država, sa 8500 zaposlenih, radi na sprovođenju ideja u akciju, pretvaranju rizika u bezbednost, i kreira zdravije danas i bolje sutra.

Od istraživanja do testiranja kvaliteta proizvoda i životne sredine, PerkinElmer aktivno je uključen u poboljšanje kvaliteta života u celom svetu, a proizvodi i usluge razvijeni su na bazi vaših potreba. ­Saradnja sa klijentima na identifikaciji, otkrivanju i praćenju rizika predstavlja imperativ na putu do cilja – čistijeg i bezbednijeg vazduha i pijaće vode, rada na razvoju istraživanja čistijih i efikasnijih goriva, novih obnovljivih izvora energije i zdravije životne sredine.

Performanse uz tačnost, preciznost i fleksibilnost PerkinElmer instrumenata omogućavaju njihovu upotrebu u analizi i obezbeđenju kvaliteta hrane, ispitivanju kontaminacije pijaćih voda, detekciji nečistoća u farmaceutskoj i petrohemijskoj industriji, ali i u svim drugim laboratorijama ispunjavajući izazove različitih aplikacija. PerkinElmer je tu da vam ponudi rešenje na tržištu specifičnih aplikacija. Pored detekcije silikona u ugljovodonicima, analize trans nezasićenih masnih kiselina u mastima i uljima, identifikacije zagađivača, kvantifikacije toksičnih materija, karakterizacije materijala, praćenja markera, uvereni smo da ćemo pronaći optimalno rešenje i za vašu analizu. Za više informacijia, ­posetite http://www.perkinelmerapplications.com/

 ATOMSKA SPEKTROSKOPIJA>  HROMATOGRAFIJA>  KARAKTERIZACIJA MATERIJALA> 
 Atomska apsorpciona spektrometrija

Hidridna tehnika

Tehnika hladnih para

Gasna hromatografija

Tečna hromatografija

Spektrofotometrija

Fluorescentna spektroskopija

FT-IR (Fourier transformed
infrared spectroscopy)

Mikrotalasna digestija uzoraka u zatvorenom sistemu pod visokim pritiskom

ICP-OES

Termalna gravimetrijska analiza (TGA) Mogućnost povezivanja TG sa drugim
instrumentima - hyphenated techniques

Diferencijalna skenirajuća
kalorimetrija (DSC)

Mogućnost povezivanja DSC sa drugim instrumentima - hyphenated techniques
   Mehanička analiza - dinamičko mehanička analiza (DMA)
 MASENA SPEKTROMETRIJA