Login                               registracija
Korisničko ime:

Lozinka:
On line ponuda
Sadržaj korpe 0 proizvoda
 
Sektori
Nađite životinju po kodu
Unesite pročitani kod:


Gde se nalazimo

SUPERLAB
Milutina Milankovića 25
11070 Novi Beograd

 
MILTENYI BIOTEC pošalji prijatelju štampa stranice

Miltenyi Biotec, osnovana 1989. godine i od tada je porasla u kompaniju sa preko 1100 zaposlenih u 18 zemalja. Kompanija razvija, proizvodi i prodaje više od 1000 proizvoda i usluga; naročito na polju ćelijske biologije, imunologije, regenerativne medicine i molekularne biologije.

Miltenyi Biotec je posvećena napretku u razumevanju nauke i medicine nudeći proizvode i servis za biomedicinsko istraživanje i ćelijsku terapiju.

Miltenyi Biotec je razvila MACS® Technology, zlatnu standardnu metodu u magnetnoj separaciji. Lakoća i brzina procedure kombinovana sa visokom čistoćom i prinosom su samo dve od mnogobrojnih prednosti. MACS tehnologija kombinuje primenu MACS MicroBeads (nano-veličine super paramagnetne čestice spojene sa specifičnim antitelima), patentirane MACS Columns, i MACS Separators (jaki permanentni magneti). MACS tehnologija nudi mnoštvo aplikacija: od malih do masovnih razmera ćelijske purifikacije, od ćelija do biomolekularnih separacija, od laboratorijskih do kliničkih naučno-istraživačkih aplikacija i separacija matičnih ćelija kod odraslih – na primer, sa CliniMACS® Cell Separation System

MACSmolecular biznis jedinica razvija, plasira na tržište i prodaje inovativne proizvode za naučno istraživanje u molekularnoj biologiji i pruža usluge vezane za bioinformatiku, profajling ekspresije gena kao i obrada transgenih modela bolesti.

TheraSorbTMTherapeutic Apheresis proizvodno odeljenje nudi jedinstvene medicinske instrumente, adsorbere i setovi cevčica za terapeutsku aferezu. 

Miltenyi Bioprocess odeljenje proizvodi prilagođene biofarmaceutske, ćelijske proizvode, medicinske uređaje i srodne proizvode i usluge. 

 

http://www.miltenyibiotec.com