Login                               registracija
Korisničko ime:

Lozinka:
On line ponuda
Sadržaj korpe 0 proizvoda
 
Sektori
Nađite životinju po kodu
Unesite pročitani kod:


Gde se nalazimo

SUPERLAB
Milutina Milankovića 25
11070 Novi Beograd

 
LOVIBOND pošalji prijatelju štampa stranice

Vodeći svetski proizvođač aparata i instrumenata za analizu voda i SUPERLAB Vam nude:

Testeri MINI TEST i CHECKIT za brzo kolorimetrijsko određivanje na tenu različitih parametara (hlor, gvožđe, nitrati, pH, kiseonik, fosfati.....). Jednostavno rukovanje: Uzorak + tablet reagens = rezultat

Komparatori LOVIBOND su podeljeni u dve kategorije: ChecKit komparatori, namenjeni osnovnoj kontroli većeg broja parametara u vodi. Snabdeveni su komparatorom, kolor diskom (mogu se dokupljivati samo dodatni diskovi za druge analize), tablet reagensima, kivetama i uputstvom za rad.

Komparator serije 2000 predstavlja instrument koji koristi individulano sertifikovane kolor diskove (šajbne) i može se koristiti u akreditovanim laboratorijama ali i onima kojima je to jedini instrument. Prestankom postojanja firme HELLIGE, LOVIBOND je postao vodeći svetski instrument u komparatorskoj kolori metriji. Na raspolaganju Vam je preko 60 kolor diskova za različite analize u različitim koncentracionim opsezima.

Za sve ove analize možete koristiti vrhunske LOVIBOND tabletirane reagense ili svoje reagense, prema metodi.

Fotometri LOVIBOND, omogućavaju jednostavan i pouzdan rad na terenu i u laboratoriji. Mogu biti namenjeni merenju jednog, 2, 3 ili više parametara.

Fotometri serije CHECKit za jedan, 2 ili 3 parametra su brzi, veoma jednostavni za rad i precizni. Isporučuju se u koferu sa tablet reagensima, kivetama i priborom. Posebno bi istakli CHECKit fotometar za boju vode.

MultiDirect je multiparametarski fotometar name njen analizi svih vrsta voda.

Sve analize su u memoriji i njihovim kodom sa tastature se ispisuje parametar, opseg, metoda a sam instrumet Vas vodi kroz analizu. Namenjem je i terenskom i laboratorijskom radu. Isporučuje se u koferu sa kompletnim priborom i konekcijom za PC, etaloniran od strane «Zavoda za mere i dragocene metale».

SpectroDirect - VIS spektrofotometar za analizu voda sa preprogramiranim metodama za 40 parametara i 5 programa za definisanje od strane korisnika. Poseduje univerzalni držač kiveta od 10, 20 i 50mm kao i okruglih od 16 i 24mm.

Skeniranje spektra i grafički prikaz sa stampom omogućava Vam i naprednije analize. Softverski najjaci instrument u klasi. Svi merni parametri se mogu odštampati u GLP protokolu. Tokom rada, SpectroDirect Vam nudi pomoć tokom svakog koraka anal ize čak i u pravljenju razblaženja, izboru metode, korekcionim fakto rima itd..

Moderan, mobilan fotometar za brzo i pouzdano testiranje vode.

Namena za otpadne, pijaće, industrijske procesne vode, naučno instraživačke radove, državne i privatne laboratorije, mobilna aplikacija.

MaxiDirect je kombinacija mobilnog portabl fotometra sa karakteristikama modernog laboratorijskog fotometra.

Aparat pokriva sve važne parametre analize vode od aluminijuma do cinka. Visok nivo preciznosti Lovibond reagenasa i jednostavnost upotrebe instrumenta garantuju brzu i pouzdanu analizu uzoraka vode.

U zavisnosti od primene, aparat će raditi sa tablet reagensima, reagensima u prahu, tečnim reagensima ili test kivetama. Kvalitet reagenasa je fundamentalan za preciznu i uspešmu analizu. Lovibond je izgradio svoju reputaciju na kvalitetu i pouzdanosti , praveći proizvode za analizu vode više od 30 godina. Održavanje najviših standarda kvaliteta omogućava Tintometru da garantuje za reagense minimum 5 godina a za neke do 10 godina.

MaxiDirect radi sa 6 interferentnih filtera i koristi dugotrajne LED diode kao izvor svetlosti. Fotometar ima memoriju u koju može stati do 1000 setova podataka. Infra- red interface omogućava prenos podataka na kompjuter ili štampač (RS 232 / USB).
>>> Lovibond