Login                               registracija
Korisničko ime:

Lozinka:
On line ponuda
Sadržaj korpe 0 proizvoda
 
Sektori
Nađite životinju po kodu
Unesite pročitani kod:


Gde se nalazimo

SUPERLAB
Milutina Milankovića 25
11070 Novi Beograd

 
LGC STANDARDS pošalji prijatelju štampa stranice

LGC Standards je vodeći svetski proizvođač refe­rentnih materijala, rastvarača visoke čistoće i spro­vođenja Programa potvrđivanja stručnosti u ispitivanju (Proficiency Testing Schemes).

Jula 2001 nastao je spajanjem Promochem grupe, originalnog proizvođača rastvarača iz Nemačke, sa delom LGC-a koji je proizvođač referentnih supstanci i materijala.

Tako je sada LGC Standards deo LGC - engleskog Nacionalnog Mernog Instituta za hemijske i biohemijske analize. Distributivnom mrežom koja pokriva Evropu, USA i Indiju uz dugogodišnje iskustvo u prodaji referentnih materijala, pruža najviši mogući nivo usluge i podrške svim korisnicima. Pored toga, LGC Standards ima partnerski odnos sa drugim proizvođačima specijalizovanih materijala, tako da pruža najširu ponudu referentnih standarda na jednom mestu.

Sertifikovani referentni materijali - Certified Refe­rence Materials (CRMs) su ‘kontrole’ koje se koriste za proveru kvaliteta proizvoda. Zapravo, od svake industrije se zahteva da ono što proizvodi ispi­tuje u odnosu na referentni materijal, kako bi dokazala da ispunjava šire prihvaćen standard kvaliteta.

Rastući zahtevi potrošača za tačnim informacijama o proizvodima široke potrošnje i njihovoj pouzdanosti uslovljavaju i porast zahteva u EU regulativi, čime se potreba za referentnim materijalima dovodi do dramatičnih granica. Imajući u vidu da se većina analitičkih tehnika ­zasniva na poređenju nepoznatog sa poznatim, za tačnu kalibraciju aparata potreban je rastvor tačnog poznatog sastava (Referentna supstanca).

Pored refe­rentnih standarda postoje i referentni materijali, realni uzorci kakvi dolaze na analizu, sa tačno određenim sastavom i karakteristikama. Sve procedure osiguranja kvaliteta koje su obuhvaćene nacionalnim ili međunarodnim sertifka­cionim šemama za akreditaciju laboratorija, kao što su ISO 9001 i ISO 17025 zahtevaju korišćenje sertifikovanih referentnih materijala. Međutim, koliko god da su traženi, pravi referentni materijali nisu lako dostupni i od ostalih se razlikuju tek po detaljima koji se nalaze na njihovom sertifikatu.

http://www.lgcstandards.com