Login                               registracija
Korisničko ime:

Lozinka:
On line ponuda
Sadržaj korpe 0 proizvoda
 
Sektori
Nađite životinju po kodu
Unesite pročitani kod:


Gde se nalazimo

SUPERLAB
Milutina Milankovića 25
11070 Novi Beograd

 
KLINIČKI CENTAR SRBIJE / CENTAR ZA MEDICINSKU BIOHEMIJU pošalji prijatelju štampa stranice

 

Republika Srbija / Klinički Centar Srbije / Centar za medicinsku biohemiju

NACIONALNA LABORATORIJA ZA SKRINIG UROĐENIH METABOLIČKIH, ENDOKRINIH I DRUGIH BOLESTI NOVOROĐENČADI

BEOGRAD 21. april 2016. - U Kliničkom centru Srbije, Ministar zdravlja, ass dr Zlatibor Lončar, svečano je otvorio Nacionalnu laboratoriju za skrining urođenih metaboličkih, endokrinih i drugih bolesti novorođenčadi.

Srpska kompanija SUPERLAB, besplatno je opremila Nacionalnu laboratoriju i donirala finansijska sredstva za rekonstrukciju i opremanje prostora laboratorije neophodnim nameštajem, zaštitnim laboratorijskim sistemima i pratećom nemedicinskom opremom. Tako je srpsko zdravstvo dobilo najmoderniju laboratoriju za skrining urođenih metaboličkih, endokrinih i drugih bolesti novorođenčadi, a da ovaj projekat od nacionalnog značaja nije zahtevao ulaganja iz državnog budžeta. 

http://77.46.136.69/Arhiva/2016/Video/swf/laboratorija_pok_2104.flv

Laboratorijom rukovodi Prim. dr sc. Sanja Stanković, direktor Centra za medicinsku biohemiju Kliničkog centra Srbije.

Ministar zdravlja, ass dr Zlatibor Lončar je  tom prilikom rekao da je ovo važan dan za srpsko zdravstvo, jer su do sada roditelji uzorke slali na analizu u inostranstvo i za to su plaćali oko 400 evra. Lončar je rekao i da je reč o najsavremenijoj laboratoriji u okruženju i da će se, osim analiza za novorođenčad iz Srbije, raditi i analize za bebe iz regiona.

http://77.46.136.69/Arhiva/2016/Video/swf/lonccar_lab_ii_2104.flv

"Veoma je važno da se na vreme otkriju metaboličke i endokrine bolesti, kako bi se blagovremeno krenulo sa lečenjem, jer se samo tako bolest može izlečiti ili smanjiti posledice", rekao je Lončar.

http://77.46.136.69/Arhiva/2016/Video/swf/lonccar_lab_i_2104.flv

Ministar zdravlja je naglasio da su zaposleni već obučeni za rad u laboratoriji i da su obuku radili lekari iz Češke, koji su lideri u toj oblasti. 

On je dodao da je za adaptaciju prostora i opremanje laboratorije izdvojeno dva miliona evra i da je sve to urađeno iz donacija, a sredstva je obezbedila privatna firma "SUPERLAB". 

Direktorka laboratorije Sanja Stanković rekla je da će se analize raditi svakom novorođenčetu koje se rodi u Srbiji, za koje od roditelja dobiju pristanak.

"Nakon dobijanja dozvole roditelja, uzima se nekoliko kapi krvi novorođenčeta iz pete, materijal se donosi u laboratoriju i u roku od dva dana imamo rezutlate", naglasila je Stanković.

http://77.46.136.69/Arhiva/2016/Video/swf/stankovich_lab_2104.flv

Te analize u Nacionalnoj laboratoriji radiće se o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, dok će se samo analize uzoraka koje stižu iz inostranstva naplaćivati.

Vlasnik i direktor SUPERLAB-a Dr Vladan Kocić rekao je da je kompanija društveno odgovorna, da je prepoznala napore Ministarstva zdravlja da srpsko zdravstvo podigne na evropski nivo i da je  kompanija SUPERLAB prihvatila da donira kompletne radove i opremu.

http://77.46.136.69/Arhiva/2016/Video/swf/kocich_lab_2104.flv

 

U više od 50 najrazvijenijih zemalja u celom svetu sprovodi se potpuni i kontinuirani neonatalni skrinig u cilju otkrivanja metaboličkih i endokrinih bolesti.

Jedno od 1.250 novorođene dece boluje od bolesti koje ne mogu da se uoče po rođenju i ako lečenje ne počne odmah, može doći do oštećenja organa,telesnih i psihičkih oboljenja.

Da bi se te bolesti pravovremeno otkrile i adekvatno lečile neophodno je da se uradi rani skrinig novorođenčadi, a krv se uzima između drugog i trećeg dana po rođenju.

Skrining na metaboličke i endokrine bolesti je prva faza u razvoju laboratorije, dok će druga faza biti genetski skrining. 
ZNAČAJ NEONATALNOG SKRININGA

Više od 50 najrazvijenijih zemalja u celom svetu sprovodi potpuni i kontinuirani neonatalni skrining u cilju otkrivanja raznih metaboličkih, endokrinih i drugih bolesti novorođenčadi. Jedno od oko 1.250 novorođene dece boluje od bolesti koje ne mogu da se uoče odmah po rođenju. Ako lečenje tih bolesti ne započne odmah, može doći do oštećenja organa, kao i do telesnih i psihičkih oboljenja. Da bi se ove bolesti pravovremeno otkrile i adekvatno lečile neophodno je da se uradi rani skrining novorođenčadi. Između 2. i 3. dana po rođenju, svakoj bebi uzima se mali uzorak krvi, najčešće iz pete, tih nekoliko kapi krvi se nanosi na specijalni papir koji se zatim šalje u Nacionalnu laboratoriju i tamo ispituje na prisustvo bolesti koje mogu da se manifestuju kao: usporen razvoj, oštećenje mozga u kasnijem uzrastu, abnormalnosti imunološkog sistema, telesni invaliditet, mentalna retardacija, hronične kožne bolesti, slabo dobijanje na težini, napadi, problemi sa govorom, pigmentacija kože, loš apetit, letargija, poteškoće sa učenjem, hiperaktivnost i agresivnost.

 Do sada je poznato više stotina različitih vrsta poremećaja i bolesti ali dvadesetak su najčešće i najteže. Naša Nacionalna laboratorija je opremljena i osposobljena kako za skrining ovih najčešćih bolesti tako i za bolesti koje se u budućnosti budu otkrivale. Novim zakonom koji će uskoro biti donet, detaljno će se regulisati ova veoma važna oblast koja se tiče zdravlja svih beba rođenih u Srbiji.

 

NAJSAVREMENIJA LABORATORIJA U REGIONU

 Laboratorija je opremljena instrumentima poslednje generacije, tečno-maseno/masenim hromatografima (LC tandem mass), gasnim hromatografom (LC/MS) i automatskom robotizovanom imuno-platformom kao i moćnim softverom koji prati rad svih sistema i ne dozvoljava eventualnu zamenu uzoraka. Koncentracije markera u krvi novorođenčeta koje se mere ovim naprednim tehnikama mogu biti precizno određene čak i kada su prisutne u koncentraciji manjoj od jednog pikograma (1 pikogram = 0,000000000001 gram) !

Opremu su isporučili: američka firma PerkinElmer, svetski lider u proizvodnji gasno/masenih hromatogarafa i atomskih apsorpcionih spektrometara, američka firma SCIEX koja je lider u proizvodnji tečno-masenih/masenih hromatografa, nemačka firma CHROMSYSTEMS koja je svetski poznat brend za proizvodnju reagenasa za tečnu hromatografiju i finska firma LABSYSTEMS koja proizvodi testove i instrumente za neonatalni skrining, koje su poslovni partneri SUPERLAB-a.

 Po opremljenosti, i što se tiče tehnika ispitivanja i kapaciteta, naša Nacionalna laboratorija je najsavremenija u Regionu i ispred je 11 zemalja koje su u našem bližem okruženju a potpuno ravnopravna sa vodećim Laboratorijama za neonatalni skrining u Zapadnoj Evropi.

 STRUČNA PODRŠKA

 Neonatalni skrining je je jedna od najdelikatnijih dijagnostičkih procedura ne samo zbog toga što se testira celokupna polulacija novorođene dece već i zbog veoma niskih koncentacija markera na osnovu kojih se postavlja sumnja na prisustvo bolesti novorođenčadi. Zbog toga, potrebno je veliko iskustvo i znanje i bez stručnu pomoć i mentorstva Instituta za nasledne metaboličke poremećaje, Institute of Inherited Metabolic Disorders General University Hospital and Charles University in Prague, na čelu sa Dr Petr Chrastina, ovaj projekat ne bi bio moguć. Koristimo priliku da se još jednom zahvalimo dr Hrastini i njegovom timu.